A szakmai vizsga megkezdésének feltétele:

  • a szakmai vizsgára jelentkezés összes feltételének teljesítése.
  • modulzáró vizsgák teljesítése. (Képző intézmény állítja ki az igazolást.)
  • személyi igazolvány/útlevél bemutatása.
  • előképzettséget igazoló eredeti bizonyítvány(ok) bemutatása.
  • megjelenés a kiírt vizsgatevékenység kezdési időpontja előtt 30 perccel.