A szakmai vizsga iratai

  1. Sikeres szakmai vizsga után a vizsgázó az adott szakképesítésről igazoló bizonyítványt kap.
  2. Az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról kérelemre a Pest Megyei Kormányhivatal állít ki bizonyítványmásodlatot.

 

A Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) Törzslapnyilvántartás elérhetősége:

E-mail: torzslapnyilvantarto@pest.gov.hu

 

  1. A megszerzett szakképesítést igazoló bizonyítványról a vizsgázó kérésére a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vizsgaközpontja EUROPASS bizonyítvány kiegészítő lapot állít ki, melyért térítési díjat kell fizetni. (EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő tájékoztatója)
  2. Sikertelenül vizsgázók vizsga helyszínén törzslapkivonatot kapnak a vizsgaközponttól a szakmai vizsgán teljesített eredményükről. A javító, illetőleg pótló vizsgára jelentkezni a törzslapkivonat bemutatásával lehetséges.