Javítóvizsga

A szakképesítés megszerzéséhez javítóvizsgát kell tennie annak a vizsgázónak,

  1. aki sikertelen vizsgát tett,
  2. aki a vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította,
  3. akit szabálytalanság miatt a vizsgabizottság a vizsga folytatásától eltiltott.

 

A (b) és c) pontban meghatározott esetben a vizsgát teljes egészében meg kell ismételni.

A javítóvizsga a szakmai és vizsgakövetelmény megváltozásáig, de legalább a vizsgát követő egy évig a képzés megkezdésekor hatályos szakmai és vizsgakövetelmény szerint tehető le vagy ismételhető meg.

A javítóvizsga díjának megállapítása egyénileg történik. (Jelentkezem)

 

Távolmaradás a szakmai vizsgáról- pótlóvizsga

Ha a vizsgázó a vizsgát neki fel nem róható okból meg sem kezdte, vagy megkezdte, de befejezni nem tudta, azokból a vizsgafeladatokból, amelyekből még nem vizsgázott, pótlóvizsgát tehet.

A pótlóvizsga a szakmai és vizsgakövetelmény megváltozásáig, de legalább a vizsgát követően egy évig a képzés megkezdésekor hatályos szakmai és vizsgakövetelmény szerint tehető le.

A pótlóvizsga díjának megállapítása egyénileg történik.(Jelentkezem)

 

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum, mint vizsgaszervező, a képzést követően egy komplex szakmai vizsga lehetőséget biztosít, valamint további egy alkalommal javító/pótló vizsgát szervez. Esetlegesen további vizsgaalkalmak biztosítására a vizsgaszervező nem kötelezhető, a vizsgára való jelentkezés egyénileg a Székesfehérvári Szakképzési Centrum vizsgaszervezőnél intézendő. A vizsgaidőpontokról a www.vizsgakozpont.szfszc.hu oldalon tájékozódhat.